แกลอรี่
 
 
 
 

 

 

 

 
 
แบบโรงงาน 1 แบบโรงงาน 2 แบบโรงงาน 3
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
แบบโรงงาน 280 ตร.ม. แบบโรงงาน 300 ตร.ม. แบบโรงงาน 480 ตร.ม.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
แบบโรงงาน 700 ตร.ม. แบบโรงงาน 728 ตร.ม. แบบโรงงาน ห้องพัก 17.5 ตร.ม.